КОНКУРСЪТ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

Национален приз "Студент на годината" за 2009 година

03 Декември 2009 година

На 03 Декември 2009  година в Двореца на културата и спорта във Варна се проведе официалното награждаване за конкурса "Студент на годината". Церемонията уважи лично министърът на образованието, младежта и науката - Проф. Сергей Игнатов. Той беше и патрон на Националния приз.

Третото издание на уникалното събитие на Национално представителство на студентските съвети в Република България беше решено по-рано да бъде изнесено като церемония във Варна. Събитието се реализира по идея на г-н Драгомир Стефанов и г-н Даниел Йорданов от УНСС още през 2006 година. Решението за провеждане на това събитие се взема на Общо събрание на НПСС. 

Конкурсът „Студент на годината" се провежда за трета година и се организира от Националното представителство на студентските съвети. През 2009 година за отличието са номинирани 60 студенти. 11 от тях ще бъдат наградени, а един ще получи статуетката "Студент на годината".

Призовете са в три категории. Първият се присъжда за постижения в сферата на науките, както и здравеопазването, спорта, изкуствата, сигурността и отбраната. Втората област, в която ще бъде връчена награда, е за най-добър чуждестранен студент в България. Третото отличие ще бъде връчено на студент за принос в развитието на студентските организации.

Конкурсът „Студент на годината" се провежда за четвърти пореден път и се организира от Националното представителство на студентските съвети. Тази година за отличието са номинирани 60 студенти. 11 от тях ще бъдат наградени, а един ще получи статуетката 'Студент на годината".

Призовете са три. Първият се присъжда за постижения в сферата на науките, както и здравеопазването, спорта, изкуствата, сигурността и отбраната. Втората област, в която ще бъде връчена награда, е за най-добър чуждестранен студент в България. Третото отличие ще бъде връчено на студент за принос в развитието на студентските организации.

Валя Балканска, Расица Ганева, Красамир Аврамов, Благовест Аргиров, Владислав Славов, Цецо Елвиса, Дичо и Соня Немска се погрижиха за настроението на всички гости.

Инициативата „Студент на годината” се провежда под патронажа на Министъра на образованието и науката - Проф. Сергей Игнатов.

Целите на конкурса са свързани с насърчаване на студентите при участието им в извънаудиторни занимания, научноизследователски проекти, национални и международни конкурси, реализиране на придобитите знания, популяризиране на постиженията на студентите сред българското общество.

Специално за инициативата през 2006 година е проведен национален конкурс за изработка на статуетка. В конкурсът участват няколко творби, а отличена е тази на Георги Георгиев от Национална художествена академия в София. Веднага след избора се изготвят и първите статуетки, които са изработени от месинг. Статуетката представлява птица, която лети свободно на постамент от две вертикални пилона. В началната творба е имало идея птиците да бъдат три, но в последствие тази концепция отпада и остава единицата като символ на самостоятелността на студента. Птицата символ на статуетката изразява своята свобода, единомислие и поглед от високо, на мечтите, които никой не може да постави в обща рамка. 

В конкурса взеха участие студенти от всички висши учебни заведения в България. Номинациите бяха направени от самите университети, като условието беше те да са завършили успешно първи курс, както и да са представили документи за квалификации, преквалификации, участие в проекти, конкурси и други. Председател на журито беше министърът на образованието и науката - Проф. Сергей Игнатов.

Състав на експертното жури:

 • доц. д-р Сергей Игнатов - Министър на образованието, младежта и науката
 • Красимир Вълчев - Главен секретар на Министерството на образованието, младежта и науката
 • Кирил Йорданов - Кмет на Община Варна
 • Борислав Гуцанов - Председател на Общински съвет  Варна
 • Лили Еленкова - Мениджър – Образователни проекти на Асоциация за подпомагане на академичната общност
 • Георги Илиев - Председател на Националното представителство на студентските съвети в Република България
 • Петя Събева - Председател на Сдружението на младите психолози в България
 • Татяна Тенева - Асоциация на обединените европейски студенти – Варна /AEGEE/
 • доц. д-р Дора Костадинова - Зам. министър на Министерството на здравеопазването
 • проф.д.ик.н Анна Недялкова - Председател на Асоциацията на частните висши училища в България и Ректор на ВСУ “Черноризец Храбър”

НАГРАДЕНИТЕ В СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА '2009

 • Студент на годината
  Евелина Златанова - Медицински университет "Проф. Параскев Стоянов" - гр. Варна

 • Категория “Сигурност и отбрана”
  Георги Ангелов - Национален военен университет „Васил Левски”
 • Категория “Здравеопазване”
 • Категория “Аграрни науки и ветеринарна медицина”
  -
 • Категория “Стопански науки” 
  -
 • Категория “Педагогически науки” 
 • Категория “Природни науки” 
  -
 • Категория “Технически науки”
  -
 • Категория "Хуманитарни науки"
  Енчо Тилев - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 • Най-добър чуждестранен студент в Република България
  Емин Кумбаров - Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

 • Награда за принос за развитието на студентските организации
  Изпълнителният съвет на НПСС с единодушно мнозинство решава да награди следните студенти:
  1. Мариян Ников - Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
  2. Николай Джендов - Висше военноморско училище "Никола Й. Вапцаров"
  3. Прамен Байков - Технически университет - Варна
  4. Преслав Пенев - Медицински университет "Проф. Параскев Стоянов" - гр. Варна
  5. Станислав Тодоров - Икономически университет - Варна
ПЛАКАТ 2009 ГОДИНА

Организатор на събитието:
НПСС България
Координатор: Антонио Дачовски
София, пл. Народно събрание №10, ет.4
тел.: 0894 414169, e-mail: student@npss.bg 

Регистрирай се за статии и новини от НПСС:
Имате въпрос? Кликни тук или посети сайта ни за контакти .